بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل

مطالب دیگر:
نقش بازی برای کودکان (دوره دبستان و پیش دبستان)پاورپوینت آشنایی با مقالات پژوهشی طبق استانداردهای مجلاتپاورپوینت آشنایی با مقدمات اولیه مکانیک خودروپاورپوینت آشنایی با مودمپاورپوینت آشنایی با نرم افزار پیکاساپاورپوینت آشنایی با نظام 5Sپاورپوینت آشنایی با نقش خازن در مدارپاورپوینت آشنایی با نهج البلاغهپاورپوینت آشنایی با ویتامین هاپاورپوینت آشنايي با طراحی و معماری مراكز دادهپاورپوینت آشنايي با مدل مبنا پاورپوینت آفات مهم درختان میوهپاورپوینت آفت سرخرطومی برگ يونجهپاورپوینت آفت کش ها در کشاورزیپاورپوینت آفت لیسه میوهپاورپوینت آقا محمدخان قاجارپاورپوینت اکنه وولگاریس پاورپوینت آلودگی هواپروژه حرکت کالسکه در سی پلاس پلاسپاورپوینت ایمن سازی کودکپاورپوینت ایمنی حفاریپاورپوینت ایمنی در بهداشت درمانپاورپوینت ایمنی و بهداشت شغلیپاورپوینت روستاي داركلاDSL _ PER
بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل|39008977|rzq|آر زِد|نمایش فایل:|دانلود تحقیق,تحقیق بلوغ,کار تحقیقی بلوغ عاطفی,بلوغ عاطفي,تفاوت بلوغ عاطفي خانم هاي مجرد و متاهل,عاطفه در خانم هاي مجرد,مقاله بلوغ عاطفي,مطالعه موردي بلوغ در خانم هاي مجرد,پایان نامه بلوغ عاطفی,بلوغ عاطفی در دختران دانشجو,بلوغ عاطفی زنان متا
در این مطلب از سایت شما فایل با عنوان بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در بين دانشجويان خانم مجرد و متأهل را مشاهده می نمایید.

چكيده:
پژوهش حاضر بررسي تفاوت بلوغ عاطفي در ميان خانم هاي مجرد و متأهل در مقطع كارشناسي دانشگاه سيستان وبلوچستان است. جامعه اين پژوهش كه نمونه ما از آن انتخاب شده كل دانشجويان خانم دانشگاه سيستان و بلوچستان است. نمونه اين پژوهش شامل 160 نفر مي باشد كه 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل مي باشد كه به روش تصادفي انتخاب شده است. پژوهش حاضر به اين سئوال محقق پاسخ مي دهد كه آيا بين دانشجويان خانم مجرد يا متأهل از نظر بلوغ عاطفي تفاوت معناداري وجود دارد يا نه؟
ابراز تحقيق پرسشنامه مقياس بلوغ عاطفي از بهارگاوا مي باشد كه مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجراي پرسشنامه و تجزيه و تحليل اطلاعات گردآوري شده با استفاده از آمار توصيفي شامل


فهرست مطالب:
چكيده
فصل اول: طرح تحقيق
1-1 مقدمه
1-2 بيان مسئله
1-3 اهميت و ضرورت پژوهش
1-4 اهداف پژوهش
1-5 سؤالهاي پژوهش
1-6 تعاريف نظري
1-7 تعاريف عملياتي
فصل دوم: پيشينة تحقيق
2-1- پيشينة تحقيق
2-2 پيشينة نظري
تاريخچه روانشناسي بلوغ
مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجواني
عوامل مؤثر در بلوغ
بلوغ از ديدگاه روانشناسان
عاطفه چيست
جايگاه عاطفه در مغز از نظر زيستي
مراحل تشكيل هويت در جوانان دانشگاهي
الگوي تحور رواني- اجتماعي
تكاليف تحولي هويهورست براي نوجوانان
رشد و تكامل هيجاني- عاطفي
رشد هيجاني و عاطفي در نوجوانان
نيازهاي عاطفي فرد و اهميت آنها
رشد و تكامل اجتماعي
ترك خانه پدري
تأثير رواني وارد شدن به دانشگاه
تعادل عاطفي رواني نوجوان
خودمحوري نوجوانان
خود پنداره و انواع خود
الگوي اريك اريكسون درباره هويت
آسيب پذيري و انعطاف پذيري در فرد
عوامل حفاظتي انعطاف پذيري
انواع هويت
بحرانهاي دوره نوجواني
2-3- پيشينه عملي
فصل سوم: اجراي تحقيق
3-1- جامعه آماري
3-2- نمونه آماري و روش نمونه گيري
3-3- ابزار گردآوري داده ها
3-4- روش گرد آوري داده ها
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته ها
4-1- تجزيه و تحليل يافته ها
4-1-1- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش
4-1-2- اطلاعات مربوط به سؤالهاي 2 تا 5 پژوهش
4-2- داده هاي جانبي
نمودار چند ضلعي فراواني مشاهده شده
نمودار ستوني فراواني مشاهده شده
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري
5-1- بحث و نتيجه گيري
5-2- محدوديت ها
5-3 پيشنهادات
پيوست
منابع و مآخذ